Testy lamelových kotoučů, rok 2017.

V roce 2017 byly provedeny nové testy lamelových kotoučů. Testy byly a budou prováděny moderním způsobem pomocí vážení odbroušeného materiálu a vážení úbytku kotouče, zejména jeho lamelek. Takto postupují všechny světové firmy vyrábějící lam. kotouče a je tak přesný zpětný signál o nefalšované výkonnosti lamelového kotouče.

Základním požadavkem provedení testů bylo prověření a zejména porovnání výkonosti zirconových a nových nastupujících keramických lamelových kotoučů.

Všechny testy byly provedeny bruskou MAKITA PRO vel. 125mm a příkonu 1400W.

Testy byly prováděny formou  5minutového broušení a vzájemnéhoho porovnání těchto 5minutových úseků. V určitých 5minutových testech bylo použito rozdílné přítlačné síle, aby se zjistilo jak kotouč brousí při malé námaze brusiče.

Pětimunitové cykly broušení jednoznačně prokázaly na kvalitativní rozdíly mezi keramickým a zirconovým zrnem. Zirconové, především z plátna VSM ZK765 mají agresivní nástup broušení prvních 20 minut a velké množství odbroušeného materiálu. Postupem začínají ztrácet výkonost, naopak zirconové plátno kotoučů LG Abrasiv a Norton mají stabilní výdrž a klidnější brus.

Keramické kotouče jsou naprosto jiná kvalita, zejména při broušení nerezu a rychlořezných ocelí na což jsou primárně určeny, mají oproti zirconu větší životnost a předevší klidnější brus bez velké námahy brusiče.

Nejzajimavější je poznatek ze 4 pětiminutovky broušení keramiky LG Abrasiv a zirconu Optima Profi. Tento čas byl vyhrazen broušení bez přítlaku,pouze váhou brusky. Rozdíl oproti předcházející 5minutovce byl u keramiky pouze 14,6g a Zirconu 36g odbroušeného materiálu. Tento test názorně ukázal jaká je námaha brusiče při broušení keramikou, nebo zirconem. Jednoznačně lepší je keramika, která je k námaze brusiče ohleduplnější a výhodnější.

Následující obrázek ukazuje v jakém stavu jsou lamelky po 30 minutách broušení.

Dalším cílem testů bylo prověřit jaký vliv má počet lamelek na výkonnost lamelového kotouče.

K tomuto testu nás přivedlo zjištění, že firma Lucas používá na svém kotouči SLTR pouze 60 lamelek a ze stejného plátna firma značka Optima používá 70 ks lamelek. Výsledky jsou téměř totožné (viz. předchozí obrázek). Proto jsme testy ještě rozšířili na naše lam. kotouče na kterých používáme pouze 40 lamelek. Výsledky jsou na přiloženém následujícícm obrázku.

Testy, které provádíme hledají také odpověď, proč je například u zákazníků synonymem kvality lamelový kotouč LUKAS SLTR 125 zr.40 a také dalších firem, které používají lamelky od německé firmy VSM ZK 765. Hledáme odpověď jak si v této konkurenci vedou ostatní kotouče, včetně našich kotoučů Zircon STRONG POWER. Výsledky jsou překvapením. Každý kotouč má výhody a nevýhody. Proto jako u každého zboží rozhoduje cena!

 

Keramické lamelové kotouče se rychle rozšiřují při broušení nerezové ocele. Jejich výkonnost je vyrovnaná, což dokazuje následující obrázek.

 

Při prováděných testech lamelových kotoučů jsme zjistili velké rozdíly v opotřebování, úbytku lamelek. Jsou na jedné straně lam. kotouče, které agresivně brousí, jejich nevýhodou je však velké opotřebení lamelek. Na druhém straně jsou kotouče, které mají klidný a pravidelný brus. Jejich výhodou je však malý ubytek váhy lamelek, tím i delší životnost. V práci nejsou tak robustní v úběru materiálu. Brusič to musí poznat a takto i s nimi zacházet a docílet co nejdelší životnosti.