Testy lamelových kotoučů, rok 2016.

 

Průběžným testům lamelových kotoučů je ve firmě  věnována mimořádná pozornost. Důvodem je prověření racionálního využití jejich brusného potenciálu a postupné zvyšující se používání lam.kotoučů z keramických zrn a nahrazení osvědčených se zirconovým zrnem.

Testy byly prováděny  bruskou Makita 125 a příkonu 1400W. Broušen byl převážně plochý svár a náročné srážení hran materiálu, zejména ocele.

Rozdíly v životnosti a rychlosti broušení dokumentuje následující foto s výsledky. Jenoznačně dokazuje, že Zirconový lam. kotouč nedokázal konkurovat kvalitním keramickým kotoučům. Testem byla dokázána dobrá životnost Zirconového lam.kotouče avšak v posledních 20% životnosti za neúměrně velké námahy brusiče a zejménapomalému času broušení.

Ještě lépe to dokumentují následující obrázky dokládající opotřebení Zirconového lam. kotouče a nejlepších keramických lam. kotoučů.

Při prosazování nových tendencí v broušení lamelovými kotouči byla věnována pozornost vlivu počtu lamelek (ale i ceny) na možnosti jejich využití. Testovány byly kotouče  s počtem lamelek 40 u průměru 125mm. Vlastnosti lamelový kotouč se tak přiblížily fíbrům. Výsledky s použitím keramických zrn ukázaly možnosti rozmanitého využití lam. kotoučů o 40 lamelkách především při broušení svárů a dokončovacích operacích na výrobku.

Součástí testů lamelových kotoučů bylo prověření kvality a širokých možností využití u speciálního brusného kotouče GREEN POWER 125x5 japonské výroby. Tento brusný kotouč má vlastnosti nejen klasického brusného kotouče, ale vzhledem k tomu, že vnější brusná vrstva je tvořena jemnými zrny o zrnitosti 60, brousí jako lamelový kotouč. Výsledky při broušení svárů jsou překvapivé, rychlosti broušení se vyrovná keramickému lam. kotouči v životnosti jej 2-3x překoná.

Výsledkem této speciální konstrukce 2 v jednom brusného kotouče je prakticky stejný výsledek v kvalitě povrchu po broušení. Dokladem jsou následující fota broušené plochy.