Testy brusných kotoučů, rok 2017, 150mm.

Specifiká velikost daná hlubokou minulostí nás nutí k testům brusných kotoučů o průměru 150mm a to i přesto, že ve světě se používají převážně kotouče o průměru 180 mm. Také většína brusek o velikosti 150 mm je odvozena od velikosti 125 mm, nebo v menší míře od velikosti 180mm. Brusky jednoznačně konstruované k velikosti 150mm jsou pouze v malé míře.

S těmito odlišnostmi jsme pracovali při testech a proto jsme zařadili do testů i kotouč velikosti 180mm Beowulf pro porovnání výkonnosti. K testování jsme použili brusku DWT WS13-150T od švýcarského dodavatele o příkonu 1300W a 8 000 otáček/min.

Testy probíhaly formou 5ti minutových intervalů broušení po kterých se vážilo množství ubroušeného materiálu a váhový úbytek kotouče. Během 5ti minutových intervalů se také různě vytvářel přítlak na br. kotouč, aby se zjistilo jak kotouče brousí při různém přítlaku.

Testy byly prováděny s kotouči různého provedení. LG Abrasiv NEW kotouč 2 v jednom s klasickým upraveným korundovým zrnem, obdobně kotouč Tyrolit. Kotouč 3M běžného provedení pro broušení INOXu. Zirconový kotouč 2 v jednom od firmy Swaty Comet a novinka od čínské firmy Pegatex označený Beowulf s 3 vrstvami různého br. zrna.

 Výsledky a průběh 5ti minutových broušení dokládá přiložená tabulka:

Výše  provedené testy dokládá obrázek brusných kotoučů.

Testy byly zaměřený nejen na výkonnost brusných kotoučů, ale pomocí testů jsme chtěli poukázat na  rozdíly ve výsledcích měkkých a tvrdých kotoučů, které jsou předmětem neustálé diskuse. Výsledky dokládá náš následující elektronický leták.

Neustálý konkurenční boj mezi výrobci brusných kotoučů vede ke zdokonalování technologie. Základem je používání nových vysoce kvalitních brusných zrn. Jedná se o přesně tvarované zrno od 3M, nebo keramické zrno ostatních výrobců. Další moderní technologií je používání koncepce 2 v jednom, kotouč je tvořen dvěmi vrstvami brusného zrna o nestejné zrnitosti, tak, aby současně brousil a také prováděl dokončovací operaci hladkým brusem pouze jedním kotoučem.

Jaké jsou výsledky testů prováděné na dvou technologicky nejkvalitnějších brusných kotoučů, ukazuje následující leták naší firmy.

Souboj těchto dvou titánů je zajimavý také cenou za kterou se tyto kotouče nabízí: 

Swaty Comet Ocel Inox od LG Abrasiv:       129,- Kč bez DPH          3M CUBITRON II    164,- Kč bez DPH