Testy brusných kotoučů, rok 2017, 125 mm.

Testy brusných kotoučů jsme rozdělili na dvě části. Brusné kotouče o  průměru 125 mm a 150 mm. Oba průměry kotoučů mají své výhody i nevýhody. Ve světe se v drtivé většině brousí velikosti 125 mm , nebo velikostí 180mm. Velikost 150 je pouze okrajová a to především pro čínské firmy, které veškerý technologický um předávají do velikosti 125 a velikosti 180 mm.

Ve velikosti 125 jsou různorodé konstrukce kotoučů. Některé z nich jsme vybrali pro naše testy. Jsou zde zastoupeny, nové technologie 2v1, síla 6, 6,4 a7 mm a zejména brusný kotouč, který se vymiká všem zvyklostem a svoji kvalitou předčí ostatní , ale také cenou 3M Cubitron II.

Výsledky 15 minutového broušení v intervalech po 5 minutách ukazuje následující tabulka.

Další obrázek ukazuje jaké kotouče byly použity a jejich opotřebení.

Pro informaci našich zákazníků jsme vytvořili elektronický leták porovnání výkonnosti br.kot. 3M Cubitron II a našeho LG Abrasive NEW z hlediska ceny. Výsledek posuďte sami, nebo v provozu vyzkoušejte.