Testy brusných kotoučů, rok 2016.

V roce 2016 se úkazala potřeba provést testy klasických brusných kotoučů. Objevila se celá řada nových konstrukcí brusného kotouče a bylo nutno hledat odpověď jakou mají tyto brusné kotouče účinnost a především výkonnost, jak se to projevuje v jejich vzájemném porovnání.

Testy probíhaly v kombinovaném provedení, metodou pomocí vážení úbytku kotouče a vážení množství odbroušeného materiálu a formou broušení srážení hran v určité délce, kdy je odbroušené 0,5 kg materiálu.

 Broušeno bylo bruskou MAKITA PRO 125 mm a příkonu 1400W.

Základem bylo porovnat různé druhy a konstrukce brusných kotoučů. Porovnával se kotouč klasické konstrukce korejské firmy zn. K-PRIX, br. kotouč izraelské firmy CGW tvořený br. zrny z bílého korundu(WA), br. kotouč 3M Cubitron II tvořený přesně opracovanými zrny, patent této firmy, br. kotouč slovinské firmy Swaty Comet, tvořený zirconovými brusnými zrny a jako poslední moderní japonský kotouč GREEN POWER . Výsledky jsou uvedeny na obrázku po odbroušení 0,5 kg materiálu -ocele.

Pohled, kde jsou zřetelně patrné rozdíly mezi moderními kotouči.

Velmi zajimavé jsou tabulky, které jsme zhotovili na základě testů pomocí vážení úbytku kotouče a množství odbroušeného materiálu v roce 2016.Podle těchto tabulek se v dnešní době řídí začleňování a kvalita brusných kotoučů. Nenávratně pryč jsou doby, kdy se kvalita br. kotoučů určovala délkou životnosti kotouče. Dnes je tento údaj pouze jedním a ne určujícím z mnoha ukazatelů výkonnosti br. kotouče.

I. Rychlost broušení.

Brusná rychlost je uváděná v gramech odbroušeného materiálu za minutu. Charakterizuje nám jak rychle při broušení úbývá broušený materiál bez ohledu na úbytek kotouče. Tato veličina v podstatné míře ovlivňuje produktivitu práce brusiče. V dnešní době kdy je nedostatek vhodných brusičů je možné považovat brusnou rychlost za rozhodující vlastnost br. kotoučů.Brusná rychlost je však mimo kvalitu kotoučů podstatně ovlivněna i jinými faktory, kolísavé otáčky brusky pokud není kvalitní, nebo je zastaralá.Nemá dostatečný výkon a dochází ke zvýšení přítlaku a tím i změně otáček, což má vliv na brusnou rychlost. Na brusnou rychlost má rozhodující vliv i zůsob broušení, přítlak brusiče, úhel pod jakýám brousí. Na toto reagují výrobci a vyrábějí kotouče z kvalitních modifikovaných br. zrn, zirconu, nebo nově keramiky., které přímo nesnáší velký přítlak brusiče a toto má vliv na druhou veličinu brusný poměr.

 

 

II. Brusný poměr.

Brusný poměr je dán poměrem úbytku materiálu a úbytku brusného kotouče, jde tedy syntetickou veličinu, která v sobě zahrnuje jak úbytek materiálu tak úbytek brusného kotouče. Brusný poměr má rozhodující vliv na performaci (výkonnost) kotouče. Pro hodnocení kotouče je nutné vždy s brusným poměrem porovnávat i brusnou rychlost. Skutečně vynikající kotouče mají vysokou brusnou rychlost a vysoký brusný poměr. Takový kotouč je velmi cenově nákladný protože, musí obsahovat ty nejkvalitnější brusná zrna. Proto se často vyrábějí kotouče s vysokou brusnou rychlostí a nižší životností a nebo naopak, kotouče jsou pok cenově podstatně výhodnější. K tomu jsme vám připravili tyto 2 tabulky k vašemu porovnání.

III: Permormace, výkonnost.

Performace kotouče, nebo výkonnost kotouče je dána maximálním množstvím ubroušeného materiálu do úplného zničení kotouče. Složité výpočty nám poskytly firmy, které pro nás vyrábějí brusné kotouče. Uvádí se v gramech ubroušeného materiálu. Performace kotouče je rozhodující pro finanční hodnocení kotouče, které se vyjadřuje cenou kotouče na gram odbroušeného materiálu.