Fiber disc 2v1 s podložkou brusného kotouče.

Fiber disc 2v1 vytváří možnosti jak lépe využít potenciál brusného plátna Cubitron II. Záměrem výrobce a technologů bylo využití plátna CUBITRON II 984F ve spojení s brusným kotoučem tak, aby se využil veškerý potenciál, včetně možnosti broušení v náklonu 20-30°, které není možno aplikovat při použití samostatné TURBO podložky pod fíbry.

Dlouhodobé testy ukázaly nejvhodnější využití podložky formou brusného kotouče o síle 2-3 mm. Výhodou je jeho nízká váha a vhodné doplnění síly 2-3 mm o plochu nalepeného plátna Cubitron II.

Nejvhodnější použítí je tam kde je potřebné brousit nejen plochou (klasický fíbr), ale zejména tam kde je potřebné brousit i čelem kotouče což vhodně doplňuje brusná plocha o síle 2-3 mm. Použití bude především v těžko přístupných místech, při dobrušovaní krátkých koutových svarů. Výhodou je rychlá výměna kotouče bez toho, aby se zvlášť používala podložka pod fíbry při různých montážních úkonech.

Dodáváme velikost 125 zr.36 a síla br. kot. 3mm. Dodávky během I. pol. 2021